irimo poslovanje na Osje?ko - baranjsku upaniju
Objavljeno 7. oujka 2017.

Poduze?e Vlado d.o.o. svoj novi poslovni zamah usmjerilo je na irenje svojeg poslovanja i na Osje?ko-baranjsku upaniju i otvaranju poslovnice i poljoprivredne apoteke u Donjem Miholjcu. U Me?imurskoj, Koprivni?ko krieva?koj te Varadinskoj upaniji prepoznati smo od strane poljoprivrednih proizvo?a?a kao poeljan partner u poslovanju. Uz jasno postavljane uvjete poslovanja, primljene fakture svih naih kooperanata u obradu pla?anja idu odmah pri zaprimanju, to svi partneri izuzetno cijene i to ponosno isti?emo.

U tijeku je izgradnja otkupne hale i ugovoranja zajedni?ke proizvodnje itarica i uljarica.

Tako?er putem poljoprivredne ljekarne Prapor vri se prodaja sjemenske robe, sadnica vo?a, mineralnih gnojiva, zatitnih sredstava, ulja i maziva te sve za vrt i vo?njak.

Poljoprivredna ljekarna Prapor
Donji Miholjac, Kolodvorska 16
Tel/fax 031/632-236
Mob 099/3313-603

Otkup svih itarica i uljarica vrit ?e se u industrijskoj zoni Janjevci u Donjem Miholjcu.