Vlado d.o.o. dobitnik AAA certifikata bonitetne izvrsnosti
Objavljeno 16. velja?e 2017.

Vlado d.o.o. pripada u skupinu od 5% najboljih poduze?a u Republici Hrvatskoj, to potvr?uje ovaj me?unarodno priznati Certifikat bonitetne izvrsnosti, koji je ujedno i referenca da ste siguran, ugledan i poeljan partner. Certifikat dodjeljuje Bisnode, vode?i pruatelj poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj.

Zahvaljuju?i odli?nim poslovnim rezultatima u proloj godini, poduze?e Vlado d.o.o. zadovoljilo je sve stroge financijsko - analiti?ke kriterije prema metodologiji jedinstvenoj za podru?je cijele Europe te steklo pravo postati nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti.