Zapo?eo otkup penice u poduze?u Vlado d.o.o.
Objavljeno 5. srpnja 2015.

Poduze?e Vlado d.o.o. sa sjeditem u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim te Malom Otoku nakon otkupa kultura uljane repice i je?ma, ove subote zapo?elo je sa otkupom penice.

Otkupljuje se penica roda 2015 g. standardne kvalitete po cijeni od 1,15 kn/kg. Standardna kakvo?a penice podrazumijeva vlagu od 13,5%, primjese 5% i hektolitarsku masu 76 kg/hl. Isplata odmah!

Za vie informacija o samom otkupu nas kontaktirajte.