Ugovorite proizvodnju kukuruza i soje s poduze?em Vlado d.o.o.
Objavljeno 7. oujka 2015.

Poduze?e Vlado d.o.o. sa sjeditem u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malom Otoku vri prodaju sjemenskog kukuruza svih dostupnih hibrida na hrvatskom tritu i to po akcijskim cijenama!

U ponudi poljoprivrednih ljekarni njihovih poslovnica isti?u hibride kukuruza: Pioneer, Dekalb, KWS, RWA, BC Hibridi, OS Hibridi, LG, Syngenta

Tako?er, u njihovim poljoprivrednim ljekarnama moete kupiti po pristupa?nim cijenama zatitna sredstva i umjetna gnojiva kako bi ih primijenili u procesu proizvodnje s ciljem da etva bude to produktivnija i uspjenija.

Zainteresirani ste za ugovaranje ili kreditiranje proizvodnje kukuruza ili soje roda 2015.? Poduze?e Vlado d.o.o. Vas potpomae u procesu proizvodnje sa svim potrebnim repromaterijalom - od sjemenskog kukuruza, soje, zatite i umjetnih gnojiva. Obratite im se na 040/863-863.

Vlado d.o.o. gradi i odrava dugoro?ne odnose s partnerima i proizvo?a?ima i ugovara dogovorenu poljoprivrednu proizvodnju s obiteljskim gospodarstvima na podru?ju Me?imurske, Koprivni?ko krieva?ke i Varadinske upanije.