Vijesti

irimo poslovanje na Osje?ko - baranjsku upaniju
Objavljeno 7. oujka 2017.

Poduze?e Vlado d.o.o. svoj novi poslovni zamah usmjerilo je na irenje svojeg poslovanja i na Osje?ko-baranjsku upaniju i otvaranju poslovnice i poljoprivredne apoteke u Donjem Miholjcu. U Me?imurskoj, Koprivni?ko krieva?koj te Varadinskoj upaniji prepoznati smo od strane poljoprivrednih proizvo?a?a kao poeljan partner u poslovanju. Uz jasno postavljane uvjete poslovanja, primljene fakture svih naih kooperanata u obradu pla?anja idu odmah pri zaprimanju, to svi partneri izuzetno cijene i to ponosno isti?emo.

U tijeku je izgradnja otkupne hale i ugovoranja zajedni?ke proizvodnje itarica i uljarica.

Tako?er putem poljoprivredne ljekarne Prapor vri se prodaja sjemenske robe, sadnica vo?a, mineralnih gnojiva, zatitnih sredstava, ulja i maziva te sve za vrt i vo?njak.

Poljoprivredna ljekarna Prapor
Donji Miholjac, Kolodvorska 16
Tel/fax 031/632-236
Mob 099/3313-603

Otkup svih itarica i uljarica vrit ?e se u industrijskoj zoni Janjevci u Donjem Miholjcu.

 

Vlado d.o.o. dobitnik AAA certifikata bonitetne izvrsnosti
Objavljeno 16. velja?e 2017.

Vlado d.o.o. pripada u skupinu od 5% najboljih poduze?a u Republici Hrvatskoj, to potvr?uje ovaj me?unarodno priznati Certifikat bonitetne izvrsnosti, koji je ujedno i referenca da ste siguran, ugledan i poeljan partner. Certifikat dodjeljuje Bisnode, vode?i pruatelj poslovnih informacija u Europi i Hrvatskoj.

Zahvaljuju?i odli?nim poslovnim rezultatima u proloj godini, poduze?e Vlado d.o.o. zadovoljilo je sve stroge financijsko - analiti?ke kriterije prema metodologiji jedinstvenoj za podru?je cijele Europe te steklo pravo postati nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti.

 

120 partnera poduze?a Vlado na predavanju Dekalba i Bayera
Objavljeno 1. velja?e 2017.

U organizaciji tvrtke Dekalb za 120 partnera poduze?a Vlado d.o.o koji koriste njihove proizvode,odrano je u Domaincu u ?etvrtak 26. sije?nja predavanje o novostima i aktualnostima za nadolaze?u poljoprivrednu sezonu. Mogu?nosti sjemena i zatite prezentirali su Dario Ko?ak iz Bayera i Danko akula iz Dekalba,dok je Suzana Paji? iz Savjetodavne slube Me?imurske upanije prezentirala najnovija empirijska istraivanja poljoprivrednih pokusa u naoj regiji.

Galeriju fotografija pogledajte na Facebook profilu klikom ovdje.

 

Otkup soje i kukuruza roda 2016.
Objavljeno 1. listopada 2016.

U poduze?u Vlado d.o.o. i poslovnicama u Domaincu, Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malome Otoku, u tijeku je otkup soje i kukuruza u zrnu roda 2016.

Za sve informacije o otkupu moete priupitati u najbliim poslovnicama na kontaktima koje prona?ite klikom ovdje.

 

U ponudi hibridi sjemenarskih ku?a i Yara Mila gnojivo - Dekalb i Pioneer po akcijskim cijenama
Objavljeno 1. velja?e 2016.

U poduze?u Vlado d.o.o u Domaincu, Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malom Otoku u ponudi imamo renomirane hibride sjemenarskih ku?a DEKALB, PIONEER, BC INSTITUT, SYNGENTA, KWS, RWA, LG.

Iz ponude po akcijskim cijenama izdvajamo Pioneer sjemena 25MK ve? od 347 kuna s PDV-om te Dekalb 50MK ve? od 607 kuna s PDV-om.

I dalje u ponudi umjetno gnojivo Yara Mila.

 

Najpovoljnije gnojivo kupite u poduze?u Vlado d.o.o.
Objavljeno 9. studenog 2015.

Najpovoljnije gnojivo kupite u poduze?u Vlado d.o.o. Objavljeno 9. studenog 2015. U poduze?u Vlado d.o.o. sa sjeditem u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malom Otoku osim otkupa kukuruza koji je u tijeku, izdvajamo prodaju gnojiva za poljoprivredne povrine. U prodaji se nalazi Yara Mila gnojivo po jednim od najpovoljnijih cijena u regiji.

Odaberite:

Universal NPK 15-15-15+5S 40/1
NPK 14-14-14+5S BIG BAG 600/1
UREA N 46 40/1
UREA N45 BIG BAG 600/1
KAN N 27 40/1

Svaka granula YaraMila gnojiva ima potpuno isti sadraj hranjiva, obllik i veli?inu te nemaju nosa?a-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija, a ne fizi?kim mjeanjem sirovina. YaraMila gnojiva primjenjuju se u manjoj koli?ini nego drugi proizvodi. Za vie informacija, cijeni i uvjetima upitajte osobno u sjeditu u Domaincu, Industrijsko-portska zona bb ili putem broja 040/863-863.

 

Zapo?eo otkup penice u poduze?u Vlado d.o.o.
Objavljeno 5. srpnja 2015.

Poduze?e Vlado d.o.o. sa sjeditem u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim te Malom Otoku nakon otkupa kultura uljane repice i je?ma, ove subote zapo?elo je sa otkupom penice.

Otkupljuje se penica roda 2015 g. standardne kvalitete po cijeni od 1,15 kn/kg. Standardna kakvo?a penice podrazumijeva vlagu od 13,5%, primjese 5% i hektolitarsku masu 76 kg/hl. Isplata odmah!

Za vie informacija o samom otkupu nas kontaktirajte.

 

U tijeku je otkup kukuruza u zrnu roda 2014. u poduze?u Vlado d.o.o.
Objavljeno 23. travnja 2015.

Otkup se vri u njihovim skladitima i to - u centrali u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malim Otoku.

Za vie informacija o samom otkupu priupitajte na kontakte klikom ovdje.

 

Bayer Agro Dani u petak u poduze?u Vlado d.o.o. u Domaincu
Objavljeno 16. travnja 2015.

Nakon prologodinjih, izuzetno uspjenih odranih Bayer Agro Dana u Domaincu, u sjeditu poduze?a Vlado d.o.o., i ove godine odrava se cjelodnevna promotivna aktivnost u petak 17. travnja od 9 sati.

Poduze?e Vlado d.o.o., istaknuto po trgovini ratarskim kulturama i repromaterijalom za ratarsku proizvodnju, i ove godine odabrano me?u nekolicinom poduze?a u Hrvatskoj u kojima svjetski brend Bayer odrava doga?aj Bayer Agro Dani.

Bayer Agro Dani provode se u vremenu kad su na polju najintenzivniji radovi s fokusom na ratarske kulture i vinogradarstvo. Bayer ?e u vidu svojih promotivnih aktivnosti djeliti prigodne poklone te organizirati savjetovanje s njihovim stru?nim predstavnicima oko problema u poljoprivrednoj proizvodnji.

Iz poduze?a Vlado d.o.o. pozivaju sve zainteresirane da u petak 17. travnja od 9 sati do?u do sjedita poduze?a u Industrijsko - portskoj zoni bb u Domaincu i budu dio Bayer Agro Dana.

 

Ugovorite proizvodnju kukuruza i soje s poduze?em Vlado d.o.o.
Objavljeno 7. oujka 2015.

Poduze?e Vlado d.o.o. sa sjeditem u Domaincu te poslovnicama u Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malom Otoku vri prodaju sjemenskog kukuruza svih dostupnih hibrida na hrvatskom tritu i to po akcijskim cijenama!

U ponudi poljoprivrednih ljekarni njihovih poslovnica isti?u hibride kukuruza: Pioneer, Dekalb, KWS, RWA, BC Hibridi, OS Hibridi, LG, Syngenta

Tako?er, u njihovim poljoprivrednim ljekarnama moete kupiti po pristupa?nim cijenama zatitna sredstva i umjetna gnojiva kako bi ih primijenili u procesu proizvodnje s ciljem da etva bude to produktivnija i uspjenija.

Zainteresirani ste za ugovaranje ili kreditiranje proizvodnje kukuruza ili soje roda 2015.? Poduze?e Vlado d.o.o. Vas potpomae u procesu proizvodnje sa svim potrebnim repromaterijalom - od sjemenskog kukuruza, soje, zatite i umjetnih gnojiva. Obratite im se na 040/863-863.

Vlado d.o.o. gradi i odrava dugoro?ne odnose s partnerima i proizvo?a?ima i ugovara dogovorenu poljoprivrednu proizvodnju s obiteljskim gospodarstvima na podru?ju Me?imurske, Koprivni?ko krieva?ke i Varadinske upanije.

 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>
Stranica 1 od 2