O nama

Poduze?e Vlado d.o.o. osnovano je 2002. godine. Od samih po?etaka naa se djelatnost temelji na trgovini ratarskih kultura (itarica) i repromaterijalu za ratarsku proizvodnju.

Od 2006. godine stavili smo naglasak na kapitalne investicije (izgradnja objekata, suara i infrastrukture).

Poslovna politika zasniva se na sljede?im na?elima:

 • kvaliteta proizvoda i usluga - distribucija i plasman vode?ih svjetskih proizvo?a?a
 • osigurati kvalitetan i pouzdan poljoprivredni proizvod
 • stru?nost - sudjelovati u procesu poljoprivredne proizvodnje, savjetovanja, stru?ne edukacije, seminari
 • ekonomi?nost - otkupiti poljoprivredne proizvode uz to povoljniju cijenu za proizvo?a?e
 • odnos prema okoliu - znaju?i za rastu?u opasnost od uporabe i prometa sredstava
 • za zatitu bilja, stalno upu?ivati na stru?nost, isticati opasnosti kod primjene proizvoda za za zatitu bilja

Poljoprivredne ljekarne

U suradnji sa HPK dajemo sezonske preporuke za prskanje ratarskih, vo?arskih i povrtlarskih kultura, a jednom godinje organiziramo predavanje za sve kooperante na kojem su gosti predava?i iz sjemenarskih i zatitarskih ku?a i distribucija:

 • sredstava za zatitu bilja
 • sjemenski program
 • mineralna gnojiva
 • folijama gnojiva
 • ostalo


Ugovaranje poljoprivredne proizvodnje

Naa tvrtka ugovara poljoprivrednu proizvodnju s obiteljskim gospodarstvima na podru?ju Me?imurske, Koprivni?ke i Varadinske upanije. Ugovaranje proizvodnje (kooperacija) prvenstveno se odnosi na ugovaranje penice, kukuruza i uljane repice.


Otkup poljoprivrednih proizvoda:

 • je?am
 • penica
 • kukuruz
 • uljana repica


Sve proizvedene koli?ine otkupljuju se u vlastitim skladitima u Domaincu, Donjem Kraljevcu, Sesvetama Ludbrekim i Malom Otoku.


Suenje i skladitenje itarica

Osobiti naglasak stavili smo na kvalitetu itarica od samog otkupa, preko suenja i skladitenja pa do distribucije istih.