Vlado d.o.o. - proizvodnja i usluge

Poduze?e Vlado d.o.o. osnovano je 2002. godine. Od samih po?etaka naa se djelatnost temelji na trgovini ratarskih kultura (itarica) i repromaterijalu za ratarsku proizvodnju.

Ugovaramo sjetve soje
Ugovaramo sjetve kukuruza
Vrimo prodaju svih vrsta sjemenskog kukuruza

Od 2006. godine stavili smo naglasak na kapitalne investicije (izgradnja objekata, suara i infrastrukture).

Za detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte, a u rubrici Vijesti pogledajte nae novosti i najave.

Zahvaljuju?i odli?nim poslovnim rezultatima u proloj godini, poduze?e Vlado d.o.o. zadovoljilo je sve stroge financijsko - analiti?ke kriterije prema metodologiji jedinstvenoj za podru?je cijele Europe te steklo pravo postati nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti. Vie o toj temi pro?itajte klikom ovdje.


 

Misija
Graditi i odravati dugoro?ne odnose s partnerima i proizvo?a?ima, te irenje poljoprivredne proizvodnje. Kroz donacije i sponzorstva podupiremo razli?ite projekte koji promi?u zdrave ivotne stilove.

Vizija
Biti moderna i u?inkovita tvrtka koja doprinosi poboljanju poljoprivredne proizvodnje i kvaliteti ivota svojih kooperanata.